Děkujeme rozhlasu Hradec Králové
Mgr. Jiřímu Kánskému – Řediteli regionálního studia – za vřelý přístup

Františku Mifkovi – moderátorovi – za krásné setkání ve studiu

Milanu Bajákovi – webeditorovi – za fotografie, ochotu a vstřícnost

Naše poděkování patří i všem ostatním z Rozhlasu Hradec Králové, kteří se na pořadu podíleli.